XXIII otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje
14.4. - 17.4.2020.
XXIII otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje
14.4. - 17.4.2020.

JE OTKAZANO!

Pročitajte više informacija

Informacije o takmičenju

Image

XXIII otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje Sarajevo

Međunarodno Otvoreno takmičenje/natjecanje muzičkih/glazbenih pedagoga u FBiH“ je u proteklih dvadeset i dvije godine privuklo pažnju domaće i strane muzičke javnosti svojim profesionalnim, ali otvorenim i fleksibilnim stavom prema muzici, nastojeći da spoji tradicionalno i moderno u pristupu takmičenja među umjetnicima svih uzrasta, školske spreme i interesovanja. Ideja organizatora od samog početka je bila da takmičenje bude nezaboravan i sadržajan umjetnički i društveni doživljaj i kao takav prepoznatljiv u cijelom regionu.

  • 14.4. - 17.4.2020. godine
  • Bošnjački institut, Mula Mustafe Bašeskije 21, 71 000 Sarajevo, BiH
Pročitajte više

O UDRUŽENJU

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH postoji od 1996 godine. Godine 2001. dobiva sadašnji naziv, za vrijeme tadašnjeg predsjednika, a sada počasnog člana Udruženja, Dževada Šabanagića. Osnovna djelatnost Udruženja jeste organizovanje Internacionalnog seminara, koji se već dugi niz godina odvija u Dubrovniku i Federalnog takmičenja/natjecanja. Sadašnji predsjednik Udruženja je prof. mr. Sakib Lačević, koji je izabran 2017. godine.

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija u koju se udružuju pojedinci, muzičke i baletske škole FBiH, sa ciljem da se na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Pročitajte više

AKTUELNOSTI

Image
Aktuelnosti
Prolongirano XXIII OTVORENO FEDERALNO TAKMIČENJE/NATJECANJE SARAJEVO, 14.4.-17.4.2020.

Dragi prijatelji, profesori i učenici, Zbog situacije uzrokovane virusom COVID19, a shodno odlukama kanton

Pogledajte više
Image
Aktuelnosti
Sastanak Stručnog aktiva nastavnika/ca solfeggia FBiH.

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH, 29. 11. 2019. godine upriličilo je sastanak Struč

Pogledajte više
Image
Aktuelnosti
Postanite član udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH

Postanite član i uključite se u rad Udruženja muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne

Pogledajte više
Pogledajte sve

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika


  • Telefon: +387 33 200 299
  • FAX: +387 33 444 896
  • Mobitel: +387 61 172 167
  • Adresa: Josipa Štadlera broj 1/II, 71000 Sarajevo, BiH
Imate pitanja? Kontakirajte nas!