Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH, 29. 11. 2019. godine upriličilo je sastanak Stručnog aktiva nastavnika/ca solfeggia FBiH. Sastanak je održan u prostorijama Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.