Osnovna muzička škola Mladen Pozajić Sarajevo i Srednja Muzička škola Sarajevo  organizuju 2. internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. od 6. do 9. maja 2020. godine.

Takmičenje je namijenjeno mladim pijanistima,bez obzira na vrstu obrazovanja, oba spola i bilo koje nacionalnosti. U daljnjem tekstu se koriste imenice muškog roda, a odnose se i na muški i na ženski rod. Takmičenje je otvoreno za javnost.

Organizator zadržava sva prava audio i video snimanja. Takmičenje će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „A”. Takmičari se moraju javiti u Ured takmičenja, uz predočenje dokumenata (lična karta ili pasoš), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.

Dopuštena je promjena programa navedenog u prijavi, osim zadane kompozicije, ukoliko je predviđena u propozicijama. Promjena se saopšti organizatorima pismenim putem (e-mail) ili prilikom registracije takmičara najkasnije sat vremena prije svog nastupa. Svakom takmičaru će biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u dvorani u kojoj se takmičenje održava.

Žiri je sastavljen od eminentnih pijanista i pedagoga, od kojih bar jedan po mogućnosti treba biti iz klase Matusje Blum (u oba žirija – za mlađe i starije kategorije) U slučaju odustajanja pojedinog člana žirija, organizator ima pravo zamjene istog novim članom. Ako član žirija podučava takmičara ili je u srodstvu s njim ili s njegovim učiteljom, mora se suzdržati od ocjenjivanja.

Članovi žirija takođe ne ocjenjuju takmičare iz ustanove koju predstavljaju. Takmičari nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a žiri ima pravo prekinuti takmičarsko izvođenje koje prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja.

Takmičar time nije isključen od ocjenjivanja. Tačan termin rasporeda takmičenja u svakoj određenoj kategoriji biće objavljen na internetskoj stranici takmičenja i u programskoj knjižici, o čemu će takmičari na vrijeme biti obaviješteni. Rok prijave za I internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. je 10.april 2020.godine.

Prijavu za takmičenje i više detalja o samom takmičenju pogledajte na web stranici takmičenja: www.matusijablum.ba;