Osnovna muzička škola Mladen Pozajić Sarajevo i Srednja Muzička škola Sarajevo u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu organizuju 2. internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. od 6. do 9. maja 2020.

godine. Takmičenje je namijenjeno mladim pijanistima,bez obzira na vrstu obrazovanja, oba spola i bilo koje nacionalnosti. U daljnjem tekstu se koriste imenice muškog roda, a odnose se i na muški i na ženski rod. Takmičenje je otvoreno za javnost. Organizator

zadržava sva prava audio i video snimanja. Takmičenje će se odvijati abecednim redom, počevši od slova „A”. Takmičari se moraju javiti u Ured takmičenja, uz predočenje dokumenata (lična karta ili pasoš), najkasnije sat vremena prije svog nastupa.

Dopuštena je promjena programa navedenog u prijavi, osim zadane kompozicije, ukoliko je predviđena u propozicijama. Promjena se saopšti organizatorima pismenim putem (e-mail) ili prilikom registracije takmičara najkasnije sat vremena prije svog nastupa. Svakom takmičaru će biti omogućeno usviravanje prije nastupa, kao i kratka akustička proba u dvorani u kojoj se takmičenje održava.

Žiri je sastavljen od eminentnih pijanista i pedagoga, od kojih bar jedan po mogućnosti treba biti iz klase Matusje Blum (u oba žirija – za mlađe i starije kategorije) U slučaju odustajanja pojedinog člana žirija, organizator ima pravo zamjene istog novim članom. Ako član žirija podučava takmičara ili je u srodstvu s njim ili s njegovim učiteljom, mora se suzdržati od ocjenjivanja.

Članovi žirija takođe ne ocjenjuju takmičare iz ustanove koju predstavljaju. Takmičari nisu obavezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju, a žiri ima pravo prekinuti takmičarsko izvođenje koje prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja.

Takmičar time nije isključen od ocjenjivanja. Tačan termin rasporeda takmičenja u svakoj određenoj kategoriji biće objavljen na internetskoj stranici takmičenja i u programskoj knjižici, o čemu će takmičari na vrijeme biti obaviješteni. Rok prijave za I internacionalno takmičenje pijanista »Memorijal Matusja Blum« Sarajevo 2020. je 10.april 2020.godine.

Prijavu za takmičenje i više detalja o samom takmičenju pogledajte na web stranici takmičenja: www.matusijablum.ba;