Međunarodno Otvoreno takmičenje/natjecanje muzičkih/glazbenih pedagoga u FBiH“ je u proteklih dvadeset i dvije godine privuklo pažnju domaće i strane muzičke javnosti svojim profesionalnim, ali otvorenim i fleksibilnim stavom prema muzici, nastojeći da spoji tradicionalno i moderno u pristupu takmičenja među umjetnicima svih uzrasta, školske spreme i interesovanja.

Enorman broj takmičara iz Bosne i Hercegovine koji su tokom prethodnih godina učestvovali na takmičenju, stručni žiri sastavljen od vrsnih pedagoga i izvođača iz zemlje, zemalja okruženja i inostranstva , gostoprimljivost domaćina i specifičan način nagrađivanja, govore u prilog organizaciji i sadržaju natjecanja. Ideja organizatora od samog početka je bila da takmičenje bude nezaboravan i sadržajan umjetnički i društveni doživljaj i kao takav prepoznatljiv u cijelom regionu.

Dvadeset i treće takmičenje će biti održano u Sarajevu u periodu od 14.-17.4.2020. godine za sljedeće kategorije: Klavir, gudači, balet, udaraljke, solo pjevanje i otvoreno je za javnost. Organizator zadržava sva prava audio i video snimanja.

Kotizacija za članove Udruženja iznosi 100 KM po ustanovi i 40 KM po učesniku.

Kotizacija za privatne prijave iznosi 200 KM po ustanovi i 60 KM po učesniku.

Prijave slati najkasnije do 3.3.2020. godine