24. otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje u ZENICI,
2022.
Pročitajte više informacija

O UDRUŽENJU

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH postoji od 1996 godine. Godine 2001. dobiva sadašnji naziv, za vrijeme tadašnjeg predsjednika, a sada počasnog člana Udruženja, Dževada Šabanagića. Osnovna djelatnost Udruženja jeste organizovanje Internacionalnog seminara, koji se već dugi niz godina odvija u Dubrovniku i Federalnog takmičenja/natjecanja. Sadašnji predsjednik Udruženja je prof. mr. Sakib Lačević, koji je izabran 2017. godine.

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija u koju se udružuju pojedinci, muzičke i baletske škole FBiH, sa ciljem da se na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Pročitajte više

AKTUELNOSTI

Image
Aktuelnosti
Postanite član udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH

Postanite član i uključite se u rad Udruženja muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne

Pogledajte više
Pogledajte sve

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika


  • Telefon: +387 33 200 299
  • FAX: +387 33 444 896
  • Mobitel: +387 61 172 167
  • Adresa: Josipa Štadlera broj 1/II, 71000 Sarajevo, BiH
Imate pitanja? Kontakirajte nas!