JUBIŠA JOVANOVIĆ je diplomirao i registrovao se u Beogradu kod prof. Miodraga Azanjca. Usavršavao se u klasi prof. Christian-a Larde-a u Parizu gdje je dobio Diplomu Superieur de Concertiste 1983. godine. U toku tog stvaranja dugogodišnju saradnju sa Aurele Nicolet-om, jednom od najvažnijih muzičara i flautskih pedagoga XX veka. Svirao je oko 1.500 koncerata, od tada gotovo 100 na podijumu „Kolarca“, na svim značajnim festivalima u bivšoj Jugoslaviji, kao i u Francuskoj, Švajcarskoj, Kini, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Ruskoj, Ruskoj, Ruskoj, Ruskoj, Velikoj Britaniji, Ruskoj Danska, Španjolska, Ukrajina, Južna Afrika, Norveška, Luksemburg i Argentini.

Ljubiša Jovanović je osnovao Prvu nagradu za interpretaciju na Internacionalnoj godišnjoj reviji kompozitora, u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, 1992. i Beogradu 1998. godine, “Zlatni Bečug” za umetničku dostignuće, početak novembra 1992. godine, 1992. godine ., kao i nagrada Beogradskog fonda za kulturu za najbolje koncerte u Beogradu 1987., 1989., 1991. i 1992. god. Dobitnik je Zlatna medalja posle 75 godina od nastajanja Beogradske filharmonije (1998.) i Srebrna medalja Univerzitetske umetnosti za dostignuća u pripremi nastave (2000.), Nagrade grada Beograda za 2008. i 2013. godine, Svetosavske nagrade za 2009. godinu, kao i Nagrada „Aleksandar Pavlović“, Udruženje kompozitora Srbije za 2017. godinu, tj. Povećanje 60 godina II Programa Radio Beograda za dugogodišnju saradnju i priloge radio stvaranja u Srbiji (2018.) i nagrade Muzička klasika ”za najveći izvođač u Srbiji 2018. godine!

Stalni je član Ansambla za novu muziku i triju Anima. Radio je majstorske kurseve u Nemačkoj, Argentini, Italiji, Ukrajini, Norveškoj, Kini, Južnoj Africi, Španiji, Luksemburgu, Švedskoj, Rumunjima, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Ljubiša Jovanović nastupa sa nekim od najvećih flautista današnjice: Aurele Nicolet-om, Iren Grafenauer, Emmanuel Pahud-om, Michel Debost-om, Christian Larde-om, Guoliang Han-om, Yubeen Kim-om. Njegove slike nalaze se na više od 50 CD izdanja. Premijerno je izdvojeno više od 40 godina umetničkih aktivnosti, više od 100 koncertnih, solističkih i kamernih kompozicija srpskih autora.
Tom 25 godina radio je kao solo flautista Beogradske opere i baleta (1978-’88), Simfonijskog orkestra Radio Televizija Beograd (1988-’89.) I Beogradska filharmonija (1989-2004.). Na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu zaseljen je od 1994. godine, sada u zvanju redovnog profesionalnog flauta. Od 2002. -2009.godine bio je proizvod za umetničko – naučni rad na FMU. Osnivač je i predsednik profesionalnog ansambla Camerata Serbica (2004.). Od 2010. godine umjetnički je rukovodilac i dirigent ansambala Lola Klasik, a 2013. godine osnovan festival BUNT. Ljubiša Jovanović je umetnik “Haynes flaute”, odnosno sa flautistima kao što su Džejms Golvej i Emanuel Paji.