o tAKMIČENJU/NATJECANJU

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa trideset i osma kulturno obrazovnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine već dvadeset i pet godina organizuje Federalno takmičenje/natjecanje učenika i studenata muzike/glazbe. Takmičenje se organizuje kao trajna manifestacija u okviru sistema školstva svih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Ima za cilj otkrivanje izrazito nadarenih učenika i studenata, pružanje podrške nagrađenim takmičarima/natjecateljima u njihovom daljem školovanju i profesionalnoj orjentaciji, kao i razmjenu pedagoških iskustava u njegovanju budučih muzičkih izvođača.

Takmičenje se održava u proljeće svake godine, trijenalno i to:

– klasični balet, duvači/puhači, gitara, harmonika, horovi/zborovi, solfeggio-oblast muzička/glazbena teorija

– klavir, gudači, harfa, solo pjevanje, udaraljke, solfeggio
– kamerna muzika i orkestar

Domačin XXV Federalnog takmičenja/natjecanja učenika i studenata muzike/glazbe je od 24.do 27. aprila/travnja je Glazbena škola „Brotnjo“ iz Čitluka. Takmičenje/natjecanje se odvija za discipline duvači/puhači, gitara, harmonika, horovi/zborovi, solfeggio-oblast muzička/glazbena teorija. Takmičenje/natjecanje za disciplinu klasični balet održat će se 29.aprila/travnja u Narodnom pozorištu Sarajevo u Sarajevu.

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa kulturno obrazovnim institucijama u Brčko distriktu i u Republici Srpskoj ima ambicije da organizuje i prva državna takmičenja/natjecanja klasične muzike u cilju promocije kulturno obrazovne saradnje unutar cjele Bosne i Hercegovine.