STRUČNI ŽIRI/OCJENJIVAČKI SUD PO DISCIPLINAMA za 23. otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje – u online formatu

SOLO PJEVANJE

 • Adema Plevljak – Krehić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
 • Lejla Jusić (Akadmija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu)
 • Sanja Vilov – Bejdić (Srednja muzička škola Sarajevo)
 • Maja Đokić (Srednja muzička škola „Dr. Vojislav Vučković“ Beograd)

 

UDARALJKE

 • Davor Maraus (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
 • Dario Kos (Sarajevska filharmonija)
 • Samir Ismić (Sarajevska filharmonija)
 • Roko Đuzel (Srednja muzička škola Sarajevo)

 

VIOLINA – VIOLA

 • Marina Đorđević (Srednja muzička škola Sarajevo)
 • Renata Prizmić Linarić (Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar)
 • Ana Pranjković (Muzička škola I i II stupnja Mostar)
 • Arvida Kulloli Vračo (Sarajevska filharmonija)
 • Nejra Kovač (Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo)
 • Sanja Manov (Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“)

 

VIOLONČELO

 • Yevgeny Xaviereff
 • Belma Alić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
 • Belma Kubat (Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“)
 • Dijana Pelidija (Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo)
 • Diana Bahtić (Osnovna muzička škola Ilidža)

 

KLAVIR

 • (Baby, predkategorija, I, II i III kategorija)

 

 • Nevena Čeklić (Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu)
 • Ivana Grahovac (Osnovna muzička škola Zenica)
 • Silvija Behić (Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać)
 • Larisa Begić (Osnona muzička škola Ilidža)
 • Darko Dujmuišić (Osnovna glazbena škola Novi Travnik)

 

 • (IV, V, VI kategortija)

 

 • Helena Davidović (Muzička škola „Mihailo Vukdragović“ Šabac)
 • Marijana Perković (Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo)
 • Suzana Bevanda Sijarić (Osnovna muzička i baletska škola „Novo Sarajevo“)
 • Slađana Dedić (Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla)
 • Amsal Ganović (Osnona muzička škola Ilidža)

 

 • (VII, VIII, IX i X kategortija)

 

 • Dragomir Bratić (Osnovna muzička škola „Davorin Jenko“ Beograd)
 • Azra Medić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
 • Ivanka Vrhovac (Srednja glazbena škola Novi Travnik)
 • Greta Šećerkadić-Ganović (Srednja muzička škola Sarajevo)
 • Tatjana Todorović-Jurić (Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla)

 

KOMPLEMENTARNI KLAVIR

 

 • Dina Fejzić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu)
 • Belinda Krnić (Srednja muzička škola Sarajevo)
 • Ermin Elezović (Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać)
 • Lejla Mujačić (Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla)