TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SNIMAK i PLAN ODRŽAVANJA TAKMIČENJA/NATJECANJA

 1. Video format: MP4 format minimnalne rezolucije HD 720p (1280x720px), 16:9 rate, u landscape formatu (ne portrait).
 2. Na početku snimka obavezno je predstavljanje kandidata sa jasno izrečenim imenom i prezimenom, škola i mjesto odakle dolazi, te kategorija u kojoj se takmiči/natječe na ovom takmičenju/natjecanju. Nastavnik/roditelj/direktor ili drugi također mogu najaviti takmičara/natjecatelja. Primjer:
 • „Zovem se Zara Zarić, učenica sam 4. razreda Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ Sarajevo. Video za 23. otvoreno Federalno takmičenje u 4. kategoriji – violina.“
 • „Zdravo, zovem se Ivan Ivanović, dolazim iz Livna, 5. sam razred u Osnovnoj glazbenoj školi „Franjo S. Vilhar“. Video za 23. otvoreno Federalno natjecanje u 5. kategoriji – klavir.“
 • “Lejla Melić, učenica 1. razreda “Srednje muzičke škole iz Zenice” Video za 23. otvoreno Federalno takmičenje u 1. kategoriji – viola.” /najavljuje nastavnik/ roditelj itd…

 

U slučaju da nastavnik, roditelj, direktor ili neko drugi najavljuje takmičara/natjecatelja, nužno je da se za vrijeme najavljivanja u kadru jasno vide i takmičar/natjecatelj i osoba koja najavljuje.

 1. Nije dozvoljen playback. Važi i za umjetničkog suradnika za gudače.
 2. Ne smiju se dodavati dodatni efekti u video (tekst, animacija i sl.)
 3. Kompozicije, zbog visokih takmičarskih i profesionalnih kriterija, trebaju biti snimljene kao cjelina. (Nije dozovoljeno sastaviti više različitih videa u jednu veću cjelinu).
 4. Kadar snimka MORA biti stabilan (npr. kamera/mobitel na stalku/tripodu i sl.), i u svakom trenutku se mora vidjeti cijeli takmičar i obje ruke na instrumentu. U usmenom predstavljanju kandidata potrebno je da se vidi cijelo lice.
 5. Obratite pažnju da izbjegnete buku bilo koje vrste za vrijeme snimanja.
 6. Izvor svjetlosti ne bi trebao biti uperen prema kameri/mobitelu.
 7. Koristite dovoljno osvjetljenja da video ne bude mračan.
 8. Prijave za takmičenje/natjecanje šalju se zaključno sa 05.05.2021., isključivo na e-mail udruzenjepedagoga@gmail.com Formular možete popuniti na sljedećem linku: XXIII Otvoreno  takmičenje/natjecanje 26.5.-30.5.2021. | Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine (umgbp.ba)
 • Nakon zaprimljenih prijava, komisija za provjeru propozicija pregledava prijave i utvrđuje validnost. NAPOMENA: U prijave je nužno napisati PUNI naziv kompozicije u izvornom obliku (npr. L.v.Beethoven: Sonata G-dur Op.49 br. 1 – i 3. stav) (J.S.Bach: Dvoglasna invencija C-dur BWV 772)
 1. Video snimak, u okviru predviđene minutaže, potrebno je uploadovati na Google Drive ili One Drive.

Snimljeni video prilikom uploada OBAVEZNO mora biti imenovan na sljedeći način:

Disciplina_Kategorija_Ime i prezime

(Primjer: Klavir_V_Ivan_Ivanović.mp4; Violina_IV_Zara_Zarić.mp4)

Snimak na većini po automatizmu bude npr. 26032021_1917.mp4, te je iz tih razloga snimak koji se šalje potrebno preimenovati.

 1. Videa se šalju u periodu od 12.5.2021. do 20.5.2021. u 23:59h, isključivo na e-mail takmicenje2021@omsmp.edu.ba

Nakon prispjeća svih videa i provjere da li video sadrži sve tražene tehničke specifikacije navedene iznad, videa se u periodu od 21.5. do 25.5.2021. godine spajaju u jednu cjelinu po kategorijama, te se objavljuju na Office 365 platformi Microsoft Stream na dan predviđen za tu kategoriju u periodu od 26.5. do 30.5.2021. godine. Članovi žirija po kategorijama će za vrijeme koje je predviđeno za neku kategoriju zajednički gledati video uploadovan na Microsoft Stream platformi, te će imati „Tim“ po kategorijama na Microsoft Teams platformi preko koje će moći zajednički pregledavati video za određenu kategoriju.

Ovaj princip omogućava kvalitetno i neometano slušanje i ocjenjivanje stručnih članova žirija/ocjenjivačkog suda u zatvorenom digitalnom ekosistemu na domeni Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ Sarajevo. Stručni žiri/ocjenjivački sud bodove će slati Sekretaru najkasnije 4h nakon završene kategorije, te će se bodovi i rezultati objavljivati na službenoj web stranici Udruženja.