LIMENI DUVAČI/PUHAČI:

 1. Asim Gadžo – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (horna)
 2. Arnes Bajramović – Srednja muzička škola Zenica (truba)
 3. Igor Jankoski – Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo (truba)
 4. Vedran Kolasević – Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vihlar“ Livno (truba) 061/555-092
 5. Ivan Sušac – Glazbena škola Ljubuški(truba) 063/474-235

 

GITARA:

Žiri za I i II KATEGORIJU:

 1. Adnan Alagić – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 2.     Mia Midžić – Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać  063/734-027
 3. Vedran Vujica – Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo 061/209-295
 4. Ante Kljajo – Muzička škola I i II stupnja  Mostar 063/481-616

 

Žiri za III do VII KATEGORIJE:

 

 1. Đani Šehu – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 2. Živan Kuzmanović – Srednja glazbena škola „Jakova Gotovca“Novi Travnik  064/406-81-42
 3. Elvis Sivčević – Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla 062/100-219
 4. Luka Kraljević – Glazbena škola Široki Brijeg 063/454-125
 5. Belma Tuzović-Mujkić – Srednja muzička škola Sarajevo 063/936-866

 

HARMONIKA:

 

Žiri za I i II KATEGORIJU:

 

 1. Alen Hodžić – Srednja muzička škola Sarajevo 061/301-009
 2. Emina Berbić – Srednja muzička škola Zenica 061/384-420
 3. Davor Perotić – Muzička škola I i II stupnja Mostar 065/031-840
 4. Haris Muminović – „Prva osnovna škola-odjeljenje Osnovne muzičke škole Živinice 061/410-731
 5. Mario Perković – Osnovna glazbena škola “Franjo Serafin Vilhar” Livno 067/122-21-18

Žiri za III do VI KATEGORIJE:

 1. Belma Šarančić – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu 061/563-415
 2. Melita Čičić – Srednja muzička škola Sarajevo 061/503-167
 3. Aleksandar Stojanović – Glazbena škola Široki Brijeg 066/774-474
 4. Emir Smajiš – Srednja glazbena škola „Jakova Gotovca „ Novi Travnik 061/329-248
 5. Goran Đokić – Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla 065/490-588

FLAUTA:

Žiri za I, II i III KATEGORIJU:

 1. Ana Pokrklić – Srednja muzička škola Sarajevo
 2. Irena Kraljević – Glazbena škola „Ivana Plemenitog Zajca“ Mostar
 3. Marija Omeragić – Osnovna glazbena škola “Franjo Serafin Vilhar” Livno
 4. Mia Bralić – Osnovna muzička škola Zenica

Žiri za IV, V i VI i VII KATEGORIJU:

 

 1. Sakib Lačević – Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu 061/172-167
 2. Sonja Miletić – Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci 065/342-603
 3. Senija Berberović – Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla 035 262 531; 061 680 346
 4. Petra Tokić – Osnovna glazbena škola Tomislavgrad

KLARINET I SAKSOFON:

 1. Edin Bahtić – Osnovna muzička škola Ilidža (klarinet)
 2. Ilma Ademović – Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo (klarinet)
 3. Sanjin Salčin – Osnovna glazbena škola „Brotnjo“ Čitluk (klarinet)
 4. Elvedin Malkoč – Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać (saksofon)
 5. Veselko Letica – Osnovna glazbena škola Tomislavgrad (saksofon)

HOR/ZBOR:

Žiri za sve kategorije:

 1. Željka Andrić – Srednja muzička škola Sarajevo
 2. Elvira Berigan – Srednja muzička škola Zenica
 3. Alma Karabeg – Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać
 4. Alma Karić – Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo
 5. Marko Salavarda – Glazbena škola Široki Brijeg
 6. Aldina Aganović – Osnovna muzička škola Zenica

BALET:

Žiri za sve kategorije:

 1. Iva Bojović – Baletska škola „Lujo Davičo“ Beograd
 2. Belma Čečo Bakrač-Narodno pozorišta Sarajevo
 3. Marijana Marić – Narodno pozorište Sarajevo
 4. Tanja Smajić-Srednja muzička škola Sarajevo

 

SOLFEGGIO-OBLAST MUZIČKA/GLAZBENA TEORIJA:

Žiri za I i II KATEGORIJU:

 1. Miralem Mejremić – Osnovna muzička škola Gračanica
 2. Vanesa Poturović – Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo
 3. Mirela Jusić Dreković – Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“

Žiri za III, IV i V KATEGORIJU:

 1. Ena Plakalo – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 2. Nanarela Bajo – Srednja glazbena škola „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
 3. Marija Polić – Glazbena škola „Ivana Pl. Zajca“ Mostar